Niet verschenen zonder bericht

Niet verschenen zonder bericht

NIET VERSCHENEN OP EEN AFSPRAAK

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak heeft gemaakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Patiënten die zonder opgaaf van reden vaker wegblijven, duperen de praktijk en andere patiënten. Er is tijd voor u gereserveerd en een andere patiënt had graag op dat tijdstip willen kunnen komen!

Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.

 

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen betreffende een consult bij de huisarts?

Het kan gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval tenminste 3 uur van tevoren en geef door dat u niet komt. Een andere patiënt kan dan worden ingepland.

 

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen betreffende een consult bij de praktijkondersteuner of doktersassistente?

Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-40 minuten voor staan. Deze afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen. Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet verschijnt. Hiermee gaat veel tijd verloren. Immers met de komst is rekening gehouden!
Wij kunnen een rekening sturen bij niet verschijnen zonder bericht.

 

Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?

Bij niet opdagen zonder afzeggen krijgt u in uw medisch dossier een aantekening NVZB (Niet verschenen Zonder Bericht). Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. Als u na 2x in het jaar niet verschijnt op spreekuur of niet tijdig afbelt bij de assistente zijn wij gerechtigd deze afspraak bij u te declareren, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging).

 

Wij hanteren de volgende wegblijftarieven:

Bij een enkel consult (15 minuten) bij huisarts of assistente:                €15,00
Bij een dubbel consult (30 minuten) bij huisarts:                                   €30,00
Bij een chirurgische verrichting:                                                             €50,00
Bij controle of onderzoek bij de POH:                                                    €40,00

Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

De rekening dient voor het maken van een nieuwe afspraak betaald te zijn. 

Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen, dat er altijd iets kan gebeuren, waardoor u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het ook denkbaar, dat het niet tijdig lukt tevoren deze afspraak bij de assistente af te zeggen. Echter wij gaan ervan uit, dat als de afspraak ineens niet kan doorgaan, u zo snel mogelijk de assistente hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf horen wij dit graag. Dan kunnen we wellicht direct een andere afspraak maken of u misschien op een andere manier helpen.

Our Pricing Plan

  • Dental Implant45
  • Another Feature50
  • Another Major Feature55
  • Emergency Care25
  • Prescription Drugs30
  • Specialist Visits20
  • Rheumatology25